zakelijke_tekst_schrijven

Een zakelijke tekst schrijven kan een hele uitdaging zijn. Het moet professioneel zijn en te gelijker tijd aansprekend, dus zeker niet saai. Lees in dit artikel hoe je dit moet aanpakken.

 

Wat is een zakelijk tekst?

Zakelijke teksten zijn teksten die vaak formeel zijn opgesteld en in de meeste gevallen afkomstig zijn van bedrijven, stichtingen en organisaties. Onder zakelijke teksten vallen onder andere brieven, e-mails, memo’s en rapporten. Maar een zakelijk tekst kan ook een persbericht of een nieuwsitem via social media betreffen.

 

6 stappen voor het schrijven van een zakelijke tekst

 

1. Bedenk wat je doel is

Wat wil je bereiken met je tekst? Wil je de lezer informeren of activeren? Wil je de lezer overtuigen of amuseren? Is jouw tekst een reactie op een andere tekst en wil je daarom vragen beantwoorden? Of juist vragen stellen? Wanneer je dit op een rijtje hebt, kun je beginnen.

 

2. Bepaal je doelgroep

Voor wie wil je schrijven? Het is goed om na te denken over hun wensen en behoeften. Wat willen zij lezen? En waarom zouden ze naar jouw blog of website gaan? Wat zijn hun interesses? Speel hierop in.

 

3. Verdeel de verschillende onderdelen

Zet duidelijk op een rijtje welke onderdelen in je tekst terug moeten komen. Wat heeft de prioriteit en moet dus bovenaan de tekst vermeld worden? Daarna kun je alle onderdelen verdelen in hoofdcategorieën en subcategorieën. Welke onderdelen horen bij elkaar en welke onderdelen krijgen een nieuwe alinea? Het is handig om de hoofdcategorieën onder elkaar op papier te zetten met één of twee witregels ertussen. Onder de hoofdcategorieën zet je dan de bijbehorende subcategorieën en zo krijg je een duidelijk overzicht van de inhoud van je tekst.

 

 En zakelijke tekst schrijven

 

4. Zorg voor structuur

Een structuur kun je duidelijk maken met de opmaak van je tekst. Maak bijvoorbeeld de titel groot en vetgedrukt, zodat deze meteen de aandacht van de lezer trekt. Maak gebruik van alinea’s en maak ook alle tussenkopjes vetgedrukt. Dit zorgt ervoor dat je tekst rustig en overzichtelijk oogt.

 

5. Zorg voor helder taalgebruik

Het gebruik van vage woorden en uitdrukkingen zorgt ervoor dat de lezer niet begrijpt waar je met je verhaal naartoe wilt. Vermijd het gebruik van vage tijdsindicaties, zoals binnenkort en zo snel mogelijk. Geef in plaats daarvan een duidelijke tijdindicatie of helemaal geen tijdindicatie. Neutrale woorden, zoals veranderen, ontwikkelen en aanpassen, worden ook gezien als vage woorden. Deze woorden geven niet specifiek aan wat er moet gebeuren en daardoor kan het op verschillende manieren geïnterpreteerd worden door de lezer. Containerwoorden (aspect, component en element) worden ook als vaag beschouwd, doordat zij ook niet duidelijk maken waar het om gaat. Als laatste zijn er slag-om-de-armwoorden, zoals tot op zekere hoogte en naar alle waarschijnlijkheid. Met deze woorden kun je net niks, omdat het gissen is. Door het gebruik van deze woorden, weten lezers dat er geen onderzoek aan vooraf is gegaan en daardoor wordt de tekst onbetrouwbaar. Vermijd deze dus.

 

6. Controleer je tekst

Controleer je tekst op spelling, interpunctie en stijlfouten. Taalfouten in een tekst zorgen ervoor dat het onprofessioneel overkomt bij de lezer en dit kan je hele tekst ontkrachten.

Dat is natuurlijk niet wat je wilt, dus herlees je tekst goed door en herschrijf waar nodig.

 

Assistentie bij het maken van heldere en sprankelende zakelijk teksten?

Wens je als B2B organisatie assistentie bij het maken van doeltreffende en sprankelende zakelijke teksten? Emogy helpt bedrijven met hun content marketing en zakelijke teksten. Neem dan contact met ons op.

 

Pand reclamebureau Emogy

Meer Informatie?

Meer weten over dit onderwerp? Of ook toe aan een volgende stap in jouw B2B communicatie?

Top