dag_van_de_privacy

In onze huidige maatschappij, met alle computertechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. Privacyrichtlijnen zorgen voor de controle over de hoeveelheid informatie die anderen mogen zien en delen. Veel hiervan is inmiddels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels ook wel GDPR genoemd) die in mei 2018 van kracht is geworden. Dat er blijvend aandacht moet zijn voor de privacy van personen was al in een vroeg stadium duidelijk. Hiertoe is er een speciale dag in het leven geroepen.

 

De jaarlijkse ‘Europese Dag van de Privacy' is in 2007 vastgelegd door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Waarom de ‘Europese Dag van de Privacy’?

Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door bedrijven, overheden en andere organisaties. Ook worden instanties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens nog eens goed te bekijken en waar nodig te verbeteren.

 

 

Dag van de privacy

Waar kan ik meer informatie vinden over de AVG?

Bedrijven, overheden en organisaties zijn verplicht om volgens AVG-richtlijnen te handelen. De AVG heeft als doel om persoonsgegevens te beschermen en ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De AVG bevat een aantal bepalingen die gewaarborgd moeten worden. Wanneer bedrijven en organisatie niet in overeenstemming met de AVG handelen kan er een boete van maximaal 20 miljoen euro worden opgelegd. Wil je meer informatie en uitleg over de AVG? Bezoek dan een van deze websites.

 

AVG is ook belangrijk voor je website - besteed er op deze dag even extra aandacht aan

Elke website die gegevens verzameld, via formulieren, cookies of op andere manieren, dient voorzien te zijn van een privacyverklaring conform de AVG. In de verklaring staat hoe en met welk doel er met de gegevens wordt omgegaan. Bovendien moeten bezoekers toestemming geven voor het gebruik van de gegevens. In de bouw van websites moet hier dus op meerdere manieren rekening mee worden gehouden. Laat je hierover goed adviseren of werk met een partij samen die de functionaliteit van je website kent en hierop afstemt.

 

Wil jij ook een website laten bouwen of aanpassen die voldoet aan de richtlijnen van de AVG? Neem dan contact met ons op.

 

Pand reclamebureau Emogy

Meer Informatie?

Meer weten over dit onderwerp? Of ook toe aan een volgende stap in jouw B2B communicatie?

Top